Przedszkole

Przedszkole Nr 274 w Warszawie ul.Bokserska 32 rozpoczęło swoją działalność wychowawczo – dydaktyczną we wrześniu 1972 roku.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta st. Warszawy Dzielnicy Mokotów. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Warszawskie Kuratorium Oświaty.

Przedszkole znajduje się na Osiedlu Służewiec między ulicami Bokserską – Gotarda – Rzymowskiego (patrz mapka). Placówka mieści się w wolnostojacym, murowanym, parterowym budynku. Posiadamy piękny ogród, w którym znajdują się zielone enklawy ze starodrzewiem i kacikiem upraw prowadzonym przez dzieci z trzech starszych grup. Plac zabaw wyposażony jest w nowoczesne, kolorowe, bezpieczne urządzenia rekreacyjne dla dzieci, spełniające wszystkie normy europejskie.

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00-17.00. Uczęszcza do niego 125 dzieci.

W przedszkolu zatrudnionych jest 28 osób: 13 osób personelu pedagogicznego i 15 osób personelu administracyjno-obsługowego. W placówce zatrudniona jest wysoko kwalifikowana, twórcza kadra pedagogiczna. Przedszkole posiada własny Statut opracowany na podstawie wytycznych MENiS, który jest podstawowym dokumentem decydyjacym o działalności placówki.

Nasze przedszkole działalność edukacyjną opiera na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MENiS. Ponadto w pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne osiągnięcia dydaktyki i wdrażamy elementy nowatorskich metod pedagogicznych.